Home Page Image
 
 


Apie LBTF

Lietuvos Bioįvairovės Tyrimų Forumas (LBTF) yra institucijų ir draugijų, atliekančių bioįvairovės tyrimus, apsaugą, subalansuotą naudojimą ar duomenų sklaidą, tinklas. Jis įkurtas 2004 m. spalio 15 d. Mokslininkai, gamtosaugininkai ir atsakingi už bioįvairovės apsaugą politikai kviečiami įsijungti į keitimąsi žiniomis ir nuomonėmis šio forumo rėmuose. LBTF atstovauja Lietuvoje projektus Bioplatform (2001-2005), Biostrat (2006-2010) bei EPBRS.

Bioplatform projektas remia Europos Bioįvairovės Tyrimų Strategijos Platformą (European Platform for Biodiversity Research Strategy - EPBRS).

EPBRS - tai įvairiose bioįvairovės srityse dirbančių mokslininkų ir politikų forumas, kurio tikslas - padidinti bioįvairovės tyrimų efektyvumą savo šalyse ir visoje Europoje, prisidėti prie bendros Europos Mokslinių Tyrimų Erdvės (European Research Area - ERA) kūrimo bioįvairovės tyrimų srityje, skatinti geriausio patyrimo ir žinių apie mokslinius bioįvairovės apsaugos pagrindus sklaidą bei užtikrinti mokslo indėlį į bioįvairovės praradimo sustabdymą iki 2010 metų, numatytą Bioįvairovės konvencijoje (Convention on Biological Diversity - CBD).

Informacija apie EPBRS posėdžius ir jų dokumentų archyvai yra Bioplatform svetainėje ir EPBRS svetainėje.

Europos Komisijos įgaliotas, kartu su Švedijos Aplinkos Apsaugos Agentūra, Bioplatform projektas įkūrė Europos Bioįvairovės Tyrimų Katalogą. Šis katalogas yra vienas Europos Aplinkos Agentūros (European Environment Agency - EEA) žinynų ir yra Europos Bendrijos bioįvairovės išsaugojimo mechanizmo (European Community Clearing House Mechanism - EC-CHM) sudėtinė dalis.